Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Εμφάνιση #
Τίτλος
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 48/ 2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 46/ 2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 45/ 2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 43/ 2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 42/ 2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 41/ 2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 39/ 2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/ 2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 37/ 2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 36/ 2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 35/ 2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 24/ 2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 23/ 2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/ 2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 16/ 2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/ 2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 14/ 2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 13/ 2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 12/ 2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 11/ 2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 10/ 2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ 90/ 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ 87/ 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ 88/ 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ 86/ 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 85/ 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 84/ 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 83/ 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 82/ 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 78/ 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 68/ 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 66/ 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 65/ 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 64/ 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 63/ 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 62/ 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 61/ 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 56/ 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ΑΠΟΦΑΣΗ 57/ 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 53/ 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 52/ 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 51/ 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 45/ 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 44/ 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 43/ 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 42/ 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 41/ 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 40/ 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 39/ 2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/ 2016