Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Εμφάνιση #
Τίτλος
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 62/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 61/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 58/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 56/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 55/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 54/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 53/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 52/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 51/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΑΠΟΦΑΣΗ 49/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΑΠΟΦΑΣΗ 48/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΑΠΟΦΑΣΗ 47/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 41/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 40/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 37/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 36/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 35/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 34/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 32/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 31/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 26/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 24/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 23/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 22/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 21/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 20/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 19/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 18/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 16/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 14/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 13/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 12/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 11/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 10/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 9/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 8/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 7/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 6/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 5/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 4/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 3/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ΑΠΟΦΑΣΗ 94/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 89/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 87/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 86/ 2018