Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής

Display #
Title
Απόφαση 24 Δημοτικής Επιτροπής 2024
Απόφαση 23 Δημοτικής Επιτροπής 2024
Απόφαση 22 Δημοτικής Επιτροπής 2024
Απόφαση 21 Δημοτικής Επιτροπής 2024
Απόφαση 20 Δημοτικής Επιτροπής 2024
Απόφαση 19 Δημοτικής Επιτροπής 2024
Απόφαση 18 Δημοτικής Επιτροπής 2024
Απόφαση 17 Δημοτικής Επιτροπής 2024
Απόφαση 16 Δημοτικής Επιτροπής 2024
Απόφαση 15 Δημοτικής Επιτροπής 2024
Απόφαση 14 Δημοτικής Επιτροπής 2024
Απόφαση 13 Δημοτικής Επιτροπής 2024
Απόφαση 12 Δημοτικής Επιτροπής 2024
Απόφαση 9 Δημοτικής Επιτροπής 2024
Απόφαση 8 Δημοτικής Επιτροπής 2024
Απόφαση 7 Δημοτικής Επιτροπής 2024
Απόφαση 6 Δημοτικής Επιτροπής 2024
Απόφαση 5 Δημοτικής Επιτροπής 2024
Απόφαση 4 Δημοτικής Επιτροπής 2024
Απόφαση 3 Δημοτικής Επιτροπής 2024
Απόφαση 2 Δημοτικής Επιτροπής 2024
Απόφαση 1 Δημοτικής Επιτροπής 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 30 / 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 29 / 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 28 / 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 27 / 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 26 / 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 25 / 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 24 / 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 23 / 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 / 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 21 / 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 20 / 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΑΠΟΦΑΣΗ 19 / 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΑΠΟΦΑΣΗ 18 / 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 17 / 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 15 / 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 14 / 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 13 / 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 12 / 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 11 / 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 10 / 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 8 / 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 7 / 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 6 / 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 5 / 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 4 / 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 3 / 2023