Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Display #
Title
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 78/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 70/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 68/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 67/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 66/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 65/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 63/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 62/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 61/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 60/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 59/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 58/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 57/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 56/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 55/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 54/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 53/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 52/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 51/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 49/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΑΠΟΦΑΣΗ 48/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΑΠΟΦΑΣΗ 47/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 46/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 45/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 44/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 43/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 42/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 41/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 40/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 39/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 37/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 36/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 35/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 34/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 33/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 32/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 31/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 29/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 28/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 27/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 26/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 24/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 23/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 22/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 21/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 20/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 19/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 18/ 2019