Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Εμφάνιση #
Τίτλος
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ΑΠΟΦΑΣΗ 94/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 89/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 87/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 86/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 84/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 83/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 82/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 81/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 80/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 79/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ΑΠΟΦΑΣΗ 75/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ΑΠΟΦΑΣΗ 74/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ΑΠΟΦΑΣΗ 70/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ΑΠΟΦΑΣΗ 69/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ΑΠΟΦΑΣΗ 66/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ΑΠΟΦΑΣΗ 65/ 20178
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 62/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 61/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 60/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 59/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 55/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 54/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 52/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 51/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 50/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 49/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 47/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 46/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 45/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 44/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 43/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 42/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 38/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 37/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 36/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 34/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 33/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 32/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 31/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 29/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 28/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 26/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 23/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 22/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 20/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 21/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 19/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 18/ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/ 2018