Εκτύπωση

Όροι χρήσης

 

Το σύνολο του περιεχομένου και των παρεχόμενων υπηρεσιών του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου διατίθεται στους επισκέπτες και τους χρήστες μόνο για προσωπική χρήση και ενημέρωση. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση του (με ηλεκτρονικό, μηχανικό ή φωτοτυπικό μέσο, ηχογράφηση κλπ.), αναπαραγωγή και αναδιανομή του χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΔήμουΚιμώλου.

Το kimolos.gr δεν ευθύνεται με κανένα τρόπο για την ορθότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου των σελίδων του ή άλλων διασυνδεδεμένων (web links) δικτυακών τόπων που αναφέρονται στις σελίδες του. Δεσμεύεται παρόλα αυτά ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι προβαλλόμενες πληροφορίες να είναι ενημερωμένες και επίκαιρες. Εντούτοις δεν δεσμεύεται κατά οιοδήποτε τρόπο ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Επιπλέον, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για θετική η αποθετική ζημία που τυχόν προκλήθηκε ή θα προκληθεί σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο ή τυχόν διαφημιστικό υλικό που μπορεί να προβάλλεται.

Στοιχεία χρηστών ή επισκεπτών που είναι δυνατό να δηλώνονται σε συγκεκριμένες φόρμες του web site και να καταχωρούνται σε βάσεις δεδομένων που διατηρεί το kimolos.gr δεν πρόκειται να χρησιμοποιούνται ή να ανακοινώνονται για κανένα απολύτως εμπορικό ή λοιπό λόγο. Η μοναδική εξαίρεση ανακοίνωσης προσωπικών δεδομένων, αφορά στην υποχρέωση του kimolos.gr να προβεί σε σχετική αποκάλυψη σε δημόσια δικαστική ή διοικητική αρχή, τμηματικά ή συνολικά, στο πλαίσιο νόμιμων διαδικασιών και εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί.