Εκτύπωση

Αγροτικός – Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός

΄Εχει έδρα την Κίμωλο με 110 ενεργά μέλη.
Αποσκοπεί στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή των συνεταίρων μελών του, μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης. Σκοπός επίσης του Συνεταιρισμού είναι η ανάπτυξης της μελισσοκομίας και η αξιοποίηση των προϊόντων αυτής.
Για την επίτευξη των σκοπών του ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει οποιεσδήποτε δραστηριότητες, με τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φράγμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, καταναλωτικών προϊόντων γενικά και ειδικά προϊόντων,
της παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας γεωργικών εφοδίων, καθώς και της κατασκευής, προμήθειας και εμπορίας μέσω αγροτικής παραγωγής  και της  παροχής υπηρεσιών.

Ταχυδρομική διεύθυνση: Αγροτικός – Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός  Κιμώλου – -840 04 Κίμωλος Κυκλάδες
Τηλέφωνο και Φαξ: 2287051780