Εκτύπωση

Αλιευτικός Αγροτικός Σύλλογος Κιμώλου

Ιδρύθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2001 και έχει 33 ενεργά μέλη.
Σκοπός του Συλλόγου είναι η προβολή, προαγωγή, διεκδίκηση, ικανοποίηση και διασφάλιση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του καθώς και η εξύψωση του κοινωνικού, οικονομικού, μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου αυτών.
Ταχυδρομική διεύθυνση: Αλιευτικός αγροτικός σύλλογος Κιμώλου – 84004 Κίμωλος-Κυκλάδες
Τηλέφωνο και Φαξ: 2287051471