Εκτύπωση

Εργατική - ΄Ενωση Κιμώλου

΄Εχει έδρα την Κίμωλο με 20 ενεργά μέλη.

Σκοπός του Σωματείου είναι:

  • Η οικονομική βελτίωση της θέσης των μελών του και των συνθηκών εργασίας τους.
  • Η ασφαλιστική τους προστασία και η ανάπτυξη του μορφωτικού και πολιτιστικού τους επιπέδου καθώς επίσης και της ταξικής τους συνείδησης.
  • Η υπεράσπιση όλων των δικαιωμάτων τους, οικονομικών, κοινωνικών, συνδικαλιστικών, πολιτικών και δημοκρατικών τους ελευθεριών και η κατοχύρωσή τους.
  • Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ τους, η συνεργασία με άλλα σωματεία για την προάσπιση των κοινών  τους σκοπών.
  • Η προσπάθεια συνεχής και συστηματική για την πλήρη εφαρμογή των επιταγών του συντάγματος και των Διεθνών συμβάσεων για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και γενικά για την προστασία της υγείας τους, της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς τους και γενικότερα των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους.
  • Η υπεράσπιση γενικά των συμφερόντων του εργαζόμενου λαού, τμήμα του οποίου αποτελούν τα μέλη του Σωματείου.
  • Η προσπάθεια για την ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, για τη βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας για να μπορούν να προστατεύονται καλύτερα τα συμφέροντα των εργαζομένων.
  • Τελικός σκοπός είναι η κατάκτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης με την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.


Ταχυδρομική διεύθυνση: Εργατική Ενωση  Κιμώλου – 840 04 Κίμωλος Κυκλάδες
Τηλέφωνο και Φαξ: 2287051667