Εκτύπωση

Πνευματικά Δικαιώματα


Ο παρών δικτυακός τόπος ανήκει στο Δήμο Κιμώλου. Οι χρήστες δεν μπορούν να αντιγράψουν (download), αναπαράγουν, διανέμουν, διασπείρουν, διαμοιράσουν, πουλήσουν, δημοσιεύσουν και κυκλοφορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό από τον παρόντα δικτυακό τόπο, παρά μόνο για προσωπική, μη κερδοσκοπική χρήση, δεδομένου ότι δεν πλήττονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που το προστατεύουν. Τα κείμενα, τα γραφικά και οι εικόνες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) των δημιουργών τους (βάση του νόμου 2121/93, άρθρο 3, άρθρο 38, ευρωπαϊκού και παγκόσμιου νόμου) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντίστοιχου υπευθύνου. Τροποποίηση του υλικού ή χρήση για άλλους σκοπούς απαγορεύεται.