Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Εμφάνιση #
Τίτλος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΑΣΣΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβολαιογράφων έτους 2016
Ανακοίνωση Πλήρωσης θέσης ειδικού Συμβούλου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΨΑΘΗΣ 2014
Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου Ψάθης Κιμώλου
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις ή αποσπάσεις υπαλλήλων στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ «ΚΛΗΜΑ»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΑΣΣΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΣΠΑ:ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΙΑ
Σύμβαση Κατασκευή αγωγών Ξαπλοβούνι-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ
Πρακτικό Διαγωνισμού - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΞΑΠΛΟΒΟΥΝΙ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
Πρακτικό Διαγωνισμού - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ-ΕΛΤΑ-Α ΦΑΣΗ
Περίληψη Διαγωνισμού - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ-ΕΛΤΑ-Α ΦΑΣΗ
Περίληψη Διαγωνισμού - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΞΑΠΛΟΒΟΥΝΙ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΘΥΡΙΑ»
ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Π.Ι.ΚΙΜΩΛΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ
ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΟΥ
ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΨΙΜΟ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ&ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ Συντληρηση Κτιρίου ΧΥΤΑ Συντήρηση ΧΥΤΑ και Καθαρισμός χώρων γύρω από το ΧΥΤΑ
ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημιουργίας Αντιπυρικής Ζώνης στο ΧΥΤΑ
ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων
ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΠΡΙΣΜΑ ΧΩΡΙΟΥ