Εκτύπωση

Aξιολόγηση ποιότητας υδάτων κολύμβησης

Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας

Ακτές Νήσου Κιμώλου

 
Περιφέρεια ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 
Δήμος ΚΙΜΩΛΟΥ
 
 

Υπόμνημα Κατάταξης

Εξαιρετική Ποιότητα
Καλή Ποιότητα
Επαρκής Ποιότητα
Ανεπαρκής Ποιότητα

Πηγή: ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραμματεία Υδάτων