• 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 7
 • 4
 • 6
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Εκτύπωση

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού

Ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η αριθμ 38609 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ Β΄1432/10-03-2023) Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικονομικών – Εσωτερικών- Περιβάλλοντος και Ενέργειας « Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού.»


Αφορά στην παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών από δήμο, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκονται οι εν λόγω κοινόχρηστοι χώροι, με αντάλλαγμα χρήσης που διενεργείται απευθείας (όμοροι) ή με πλειοδοτική δημοπρασία (μη όμοροι)