• 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 7
 • 4
 • 6
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Εκτύπωση

Απαγόρευση καύσης

ΔΗΜΟΣ   ΚΙΜΩΛΟΥ

 

Α   Ν   Α   Κ   Ο   Ι   Ν   Ω   Σ   Η

Πληροφορούμε τους Δημότες ότι σύμφωνα
με την Πυροσβεστική Διάταξη 9/2024 (2387/Β/2024):

                  

Από 01-05-2024 μέχρι 31-10-2024, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2387/Β/2024, ξεκίνησε το χρονικό όριο απαγόρευσης οποιαδήποτε χρήσης πυρός.

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΑΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

       Η ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

       ΑΥΤΕΣ.

 

Οι παραβάτες θα τιμωρούνται αυστηρά.