Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Display #
Title
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2024 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Κιμώλου»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια τεσσάρων βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων σε κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στον Δήμο Κιμώλου»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια ενός ημιφορτηγού οχήματος Δήμου Κιμώλου»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Κιμώλου»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Κιμώλου»
Ανακοίνωση για πρόσληψη υπαλλήλων για την πυρασφάλεια 2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1 2024 Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων
Ανακοίνωση για πρόσληψη υπαλλήλων για την πυρασφάλεια 2023
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΑΣΣΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ – ΑΝΑΚΛΙΝΤΡΩΝ (ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ)
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Φροντιστων Υποστήριξης Κατ' Οίκον
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 / 2023 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κιμώλου - Προσωπικό καθαριότητας
ΔΙΑΚΥΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΙΑΤΡΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 / 2023 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών στους Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΟΧ 2/2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως 31-10-2022
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΔΔΗΕ - Πρόσληψη εφτά (7) υπαλλήλων-Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΔΕ στα Υποπρακτορεία Μήλου(2), Κιμώλου(1), Κύθνου(2), Σερίφου(1) & Σίφνου(1)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1 2022 ΥΔΚ - Θέσεις εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ με 8μηνη Σύμβαση
Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων του Δήμου Κιμώλου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2021 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στη ΓΔΑΠΚ - 1 θέση για Κίμωλο
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκμίσθωση του Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων του Δήμου Κιμώλου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2020 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. - 1 θέση για Κίμωλο
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΗΞΗΣ - Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικής χαράς του Δήμου Κιμώλου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΟΧ 1-2020-2
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέση εργολάβου 3 μηνών
ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ-ΣΤΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4 /2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Προσκληση ενδιαφεροντος για λυματοφόρο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 600 Κ.Μ. ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ...
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2019 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
ΑΣΕΠ -Προκήρυξη 10Κ/2018 προσλήψεις στους δήμους με σειρά προτεραιότητας εκατό δεκαοκτώ (118) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
Προκήρυξη 8Κ/2018 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων για την θέση του Μουσείου Κιμώλου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (SERVER) ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ανακοίνωση Αφεντακείου Κληροδοτήματος - Πρόσληψη επιστάτη - συντηρητή
Ανακοίνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων για την θέση του Μουσείου Κιμώλου (7μηνη σύμβαση)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΟΧ 1-2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 3 ΕΡΓΑΤ.ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚ. ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για παραχώρηση τμήματος αιγιαλού στα Πράσσα Κιμώλου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΟΧ 1 2017 ΑΣΕΠ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 ΕΡΓΑΤ.ΓΕΝ.ΚΑΘΗΚ. ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ