Εκτύπωση

Θαλάσσιες περιοχές για το λούσιμο δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς

Καθορισμός θαλάσσιων περιοχών για το λούσιμο δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.

Απόφαση 81/15-11-2014 του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου.

  1. Παραλία «Πήγαδος» στίγμα 36ο 48΄ 55.87΄΄ Ν  στίγμα 34ο 35΄ 32.05΄΄    Ε
  2. Παραλία «Εννιάς»    στίγμα 36ο 46΄ 38.19΄΄  Ν  στίγμα 24ο 34΄ 1.84΄΄    Ε
  3. Παραλία «Δέκας»     στίγμα 36ο 47΄ 3.54΄΄    Ν  στίγμα 24ο 31΄51.27΄΄   Ε